น่านเมืองรักการอ่าน

ความผิดปกติในด้านการพูด ฟัง เขียน อ่าน สะกดคำ รวมทั้งการคำนวณ ไปจนถึงพฤติกรรมทางอารมณ์ที่อาจพบในเด็กบางคนนั้น บางคนอาจฟันธงเลยว่าเด็กที่มีอาการแบบที่ว่าเป็นเด็กโง่ หรือไม่สนใจที่จะเรียนหนังสือ แต่ความจริงแล้วอาการเหล่านั้นเป็นอาการของเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียน รู้ ซึ่งมักเรียกสั้น ๆ ว่าแอลดี (LD : Learning disabilities)
นี่ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเด็กไทยแต่อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานาน แล้ว เพียงแต่ในอดีตไม่เคยมีการทดสอบหรือจัดแบ่งประเภทการเรียนรู้ของเด็กใน ลักษณะนี้ เพียงแค่แบ่งคนเรียนเก่งกับเรียนไม่เก่งเท่านั้น  และเด็กที่เรียนด้อยกว่าเพื่อนก็มักจะถูกเอาไปรวมกันไว้ด้วยกัน แต่สำหรับโรงเรียนในต่างจังหวัดที่มีเพียงชั้นละห้องเรียนเดียวการแยกเด็ก จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ อย่างโรงเรียนบ้านร้อง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน มีเด็กแอลดีถึง 48 คนจากเด็กนักเรียนทั้งหมด 216 คน

“ทางโรงเรียนพยายามหาแนวทางส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านทั้งเด็กพิเศษและปกติ ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกทั้งดนตรีและกีฬาแต่ลิเกได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กพิเศษ” สมนึก ตาลตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้อง ระบุ

ความพยายามของโรงเรียนบ้านร้องในการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงเกิดเป็น โครงการสานสายใยรักการอ่านที่บ้านร้องขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย ได้แก่ พี่อ่านคล่องน้องเรียนดีด้วยละคร ตามล่าหาดาวนักอ่าน หนังสือพิมพ์เสมือนและหนังสือเล่มเล็ก กระเป๋าความรู้สู่ชุมชน บูรณาการการอ่านกับการสืบค้นบนเว็บไซต์ และการอ่านหนังสือให้ ผอ.ฟัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมา

ครูสุวิทย์ สวนดอกไม้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย อดีตพ่อครูลิเกที่ประยุกต์การใช้ศิลปะอย่างลิเกมาพัฒนาการอ่านเด็กเรียน พิเศษ เล่าว่า ทางโรงเรียนเรามีการนำลิเกเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนาการอ่านของเด็กตั้งแต่ปี 2549 หลังจากเด็กพิเศษได้มีโอกาสเข้ามาฝึกลิเกทำให้มีพัฒนาการดีขึ้น และสามารถอ่านหนังสือได้ดีขึ้น เราจึงเชื่อว่าลิเกช่วยได้เพราะเด็กจะต้องท่องและร้องบทซ้ำ ๆ จนกว่าจะขึ้นใจ โดยปัจจุบันมีเด็กพิเศษเล่นลิเกร่วมกับเด็กปกติเกือบครึ่งต่อครึ่ง

ขณะที่ ครูวิชาญ ใบยา หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ผู้ดูแลโครงการสานสายใยรักการอ่านที่บ้านร้อง บอกว่า การที่โรงเรียนมีการเพิ่มกิจกรรมอ่านหนังสือให้ ผอ.ฟังเข้ามานั้น พบว่า ไม่เพียงแต่เด็กพิเศษเท่านั้นที่มีพัฒนาการทางด้านการอ่านที่ดีขึ้น แต่เด็กปกติเองกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น ด้วย

ที่มา  http://www.dailynews.co.th

คลิกอ่านเพิ่มเติมที่   http://www.dailynews.co.th/article/348/17885

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s